Essencials (VI)Homes d'aire són ells.
Jo sóc de terra.

Místic? ... em diuen alguns.
Espiritual?

Jo sóc de terra.

Mineral.

(ESPIRITUALITAT)