Essencials (V)
Anit la nevada deixà el paisatge nou.
Sentir-se el primer, l'únic ...?
Mai som els primers,
Mai som els únics.

Progrés
Tecnologia
Domini
Ciència
Poder
Saber


Selvatgia

HUMILITATL'únic coneixement que podem pretendre assolir
és el coneixement de la humilitat: la humilitat és inesgotable

T.S. Eliot
"East Coker", The Four Quartets.