Cim d'Estela i Montserrat


La muntanya símbol com horitzó,
materialització dels anhels profunds
mai realitzats.

Sentir la mancança pròpia
tan fort.

Sentir la defallença pròpia
sempre aquí.

Ser incapaç de copsar
la unitat del tot.