Borda del Pujol

Jo si pogués viuria en una borda
al peu de la Serra del Verd.
Prop d'una font d'aigua fresca
i d'un bosc frondós.
Amb camins per pujar als cims
i sol a la finestra.


9 de gener de 2014, ja no queda res de neu a la cara sud de la Serra del Verd.