Els ocells de Busa


Per a qui canten els ocells?
per a ningú? no m´ho diguis!
canten a l'albada,
li diuen com estàs.

Perquè canten els ocells?
per res? no m´ho diguis!
canten a l'albada,
dient-li gràcies amb el cant.

Canten els ocells de Busa,
a l'albada,
i a mi m'encomanen
la joia del seu cant.