OmbraneuJo no he estat mai en aquest lloc!
Aquí només hi ha traces d'animals i ombraneus.

I si el temps fos només una ombra a la neu?
una ombra que és mou a la neu?

Ah, llavors, nosaltres què som?

podem ser temps? (espai-temps)

només temps? (espai-temps)

El tiempo es la sustancia de que estoy hecho.
El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río;
es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre;
es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego.
...
 (J.L. Borges)