La Solitud per Samivel


Solitud: seria molt més bonic si li pogués explicar a algú.