Fragilitat i petja suauLa muntanya és fràgil.
La seva fragilitat és valuosa.

Sobre el glaç, sense grampons, el què cal és una petja suau.

Ens cal un caminar suau.

Ens cal una petja humana suau, 

i una delicadesa extrema
com l'agulla del pi sobre la neu.Això no és poesia, això és real.