Kora del Pic Negre de Juclar

.

Deixem tranquil el cim, avui
només fem-ne la volta.
Deixem de desitjar,
avui doncs, només
siguem.
.

(música de Ludovico Einaudi, Preludi de la neu.)