Escoltant (V)

 

Einmal, lebt' ich, wie Götter,
und mehr bedarf 'snicht.


Un sol cop, hauré viscut com els déus, i això m´és suficient.

Un sol cop hauria de ser suficient, Hölderlin, hauria. Però em temo, que almenys per a mi, no ho és.