Escoltant (IV)

 
Passen, 
                                           ràpid, 
                                                                                             els núvols