Pol·len sobre aigua
Si s'obrissin les portes de la percepció, cada cosa apareixeria a l´home tal com és:

INFINITA.

William Blake