L'inconscient ecològic

El Pla de les Saleres, a la Serra de les Comes i del Verd. Un bon lloc per pensar tranquil·lament. Imatge d'aquest matí, cap a les 9, el dia era encara força bo, després s´ha anat tapant.

L'inconscient ecològic s´ha definit com el sentiment de formar part de la xarxa complexa de relacions entre els éssers vius, no separats ni individualitzats, sinó formant un tot.
Per Theodore Roszak l'insconscient ecològic es troba reprimit en les societats industrialitzades contemporànies. Això impedeix equilibrar la relació home-natura, veure la nostra interdependència, la nostra afinitat innata per la natura i les connexions que l'ésser humà busca amb la resta dels éssers vius. L'ecopsicologia intenta portar aquest inconscient a la consciència, restablir la relació recíproca i curar l'alienació actual entre la persona i la Terra.

Quina és la causa d' aquest "trencament" o separació (dualisme) home-natura?
Una mena de relació amor-odi, tenim dependència de la natura i alhora ens sentim vulnerables per la seva indiferència envers nosaltres i el nostre sofriment.
I quines són les reaccions?
Com que busquem sentir-nos invulnerables, trenquem amb la natura, la volem dominar i controlar totalment. Busquem una mena d'omnipotència, que està clar que és inassolible.
L'altra resposta a la indiferència de la natura és la narcissista, buscar una relació pura amb la natura, vista com a mare benevolent i perfecta en contraposició al malestar que ens causa la societat i la cultura. Es veu sovint com una posició utòpica i amb un alt grau d'ingenuïtat (un exemple clar és el protagonista del llibre "Cap a terres salvatges" d'en Krakauer o Timothy Treadwell, el Grizzly man).

I si intentem trobar una via del mig?

Vida bucòlica a Moripol.

"Les necessitats del Planeta són les necessitats de la persona, els drets de la persona són els drets del Planeta"
Theodore Roszak