Geografia de l'esperança

"Qui és aquest i què fa per aquí?"

Deia Wallace Stegner que simplement la idea d'un espai natural, salvatge, amb la mínima influència humana és necessària per garantir-nos el seny com espècie humana. Cal anar una mica més enllà del seu valor com a recurs per explotar i reconèixer el seu valor intangible i espiritual pel simple fet de que existeix. Necessitem d'aquests espais salvatges perquè ens diuen sobre el nostre ésser en relació amb la resta de vida, com una part de la geografia de l'esperança.

(Wallace Stegner, Wilderness letter, 3 desembre de 1960)