La Destructora dels Dies

Com es juga en aquest joc en el que ens sabem, de bon principi, vençuts?

Això li preguntava al Desert del Carlit i la resposta ha estat del tot pragmàtica.

Aquí guanyar o perdre no té cap sentit, es tracta simplement de jugar.

Així que alça els ulls i camina, camina ...

Caminar amb dignitat és potser la millor resposta.